Liturgia
Data Temat
2007-11-22 10:42 Organy elektroniczne w liturgii - tak, czy nie?
2007-11-22 10:40 Muzyka instrumentalna w liturgii w oczach kompozytora
2007-11-22 10:39 Liturgiczne źródła muzyki bożonarodzeniowej
2007-11-22 10:38 Gra na instrumentach - muzyką liturgiczną?
2007-11-22 10:37 Biblijne podstawy muzyki sakralnej
2007-11-21 11:10 Psalm responsoryjny i jego funkcje
2007-11-21 11:03 Uwielbienie po komunii św.
2007-11-21 10:59 Dobór pieśni do uczestnictwa we mszy św.
2007-11-15 10:41 List Jana Pawła II do artystów
2007-11-06 08:29 Chorał gregoriański wciąż pierwszym śpiewem
2007-11-06 08:17 Grzechy liturgiczne
2007-11-06 08:10 Formacja organisty
2007-11-06 07:57 Kiedy śpiewam - o. Wojciech Gołaski OP
2007-11-06 07:53 List bp Gliwickiego Jana Wieczorka o muzyce
2007-11-06 07:32 Rodzaje muzyki liturgicznej - artykuł
2007-11-06 07:19 Pięknie śpiewajcie Panu
2007-11-06 06:40 Śpiew na liturgię - ks. Stanisław Hartlieb
2007-11-06 06:31 Zasady doboru pieśni liturgicznej
2007-11-06 06:28 List Metropolity Krakowskiego o muzyce kościelnej
2007-11-06 06:26 Słowo o muzyce kościelnej
2007-11-06 06:23 Komisja ds Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Epis. Pol.
2007-11-05 09:25 Funkcje muzyki liturgicznej
2007-11-05 08:57 Przymioty muzyki liturgicznej
2007-10-31 10:30 adhortacja apostolska sacramentum caritatis
2007-10-31 10:12 Wywiad z ks. Robertem C. Pasley’em KHS
2007-10-31 10:02 z książki - Duch Liturgii - Poznań 2002 - J. Ratzinger
2007-10-31 09:28 URZECZYWISTNIANIE KOŚCIOŁA W MUZYCE
2007-10-31 09:19 Instrukcja Episkopatu Polski
2007-10-31 09:09 Wykład formacyjny ks. Franciszka Koeniga
2007-10-31 09:05 muzyka liturgiczna
2007-10-31 08:59 Encyklika Biskupów o muzyce kościelnej
2007-10-31 08:57 Motu Proprio Św. Piusa X o muzyce świętej
2007-10-31 07:35 By muzyką się modlić... .
2007-10-31 07:21 Konstytucja o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II
2007-10-31 07:13 Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego, 1987
2007-10-31 06:30 OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO